Kanserden Korkma Facebook Sayfası Kanserden Korkma Twitter Sayfası Rss
Yazı Zamanı
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
sureklioksuruk

Sürekli (Kronik) Öksürük Akciğer Kanseri Belirtisi Midir?

Akciğer kanseri vakalarında ilk akla gelen şey hastanın ne denli sigara kullandığıdır. Akciğer kanseri bir gerçektir ki sigara içen kişilere özel bir kanser olarak kabul edilmektedir. Fakat çok düşük ihtimalle de olsa sigara içmeyen kişilerde de görülme olasılığı vardır. Akciğer kanserinin diğer kanser türlerine göre tehlikeli bir boyut almasının nedeni ilk başlangıçta pek belirti vermemesi ve sinsice ilerlemesidir. Akciğer kanseri bir belirti vermeye başladığında 3. Evreye kadar ulaşmış olmaktadır. Akciğer kanseri vakalarında çoğunluk kanserin boyutu ilerledikten sonra doktora başvurmakta ve dolayısıyla erken teşhis imkânından yararlanılamamaktadır. Erken teşhis edilemediği için kanserli dokunun alınması gibi bir olanakta sağlanamamaktadır. Toplum olarak fazla sigara tüketimi nedeniyle akciğer kanseri belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak gerçekten çok önemli bir yer tutmaktadır.

Yorum Yok
Yazı Zamanı
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
insandakanserinolusmavetedavisureci

İnsanda Kanserin Oluşma ve Tedavi Süreci

Dünyada bugüne kadar on milyonlarca insanı pençesine almış ve tamamı ile kurtulma ve korunma yolu henüz bilinemeyen hastalıklardan kanser modern çağın illeti olmayı sürdürmektedir. Tüm kanser hastalıkları oluşma yolu açısından birbirine benzer. Vücutta herhangi bir sebepten mutasyona uğramış hücrelerin, immün sistem tarafından yok edilemeyip kontrolsüz olarak çoğalması sebebiyle oluşan kanser hastalıkları akciğer ve beyin gibi hayati organlara etki ettiğinde çoğu zaman tedavi edilemez boyutta olabilmektedir.

Kanserin oluşması en başta tümör ve urlar ile başlar. Bu zararlı oluşumlar bir araya toplanan ve yayılarak büyüyen milyarlarca kanser hücresinden başka bir şey değildir. Bazı türlerde tümör tek bir yerde kalırken bazı durumlarda ise metastaz denilen olay ortaya çıkarak lenf ve kan dolaşımı aracılığı ile vücudun diğer bölgelerine de sıçrayabilirler.

Yorum Yok
Yazı Zamanı
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
dilkanserinedir

Dil Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Dil, kaslardan meydana gelmiş bir ağız içi organıdır. Ağız içinde sürekli hareket halinde olan bölüme “corpus lingua” adı verilir. Hareketsiz kalan kısım ise “dil kökü” olarak adlandırılır. Dil kanseri, dilde meydana gelen kötü huylu tümörler nedeni ile gelişim gösterir. Dil kanseri özellikle yaşı ilerlemiş kişilerde ve kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görülür.

Dil Kanseri Açısından Risk Faktörleri Nelerdir?

Dil kanseri riskini arttıran en önemli faktör sigaradır. Bu kanser türü sigara içmeyenlere oranla içenlerde 5 – 6 kat daha fazla görülür. Tüketilen sigaranın çokluğu ve içilen süreçte dil kanserinde önemli bir etkendir. Henüz genç gruplarda dil kanseri ile karşılaşma sıklığı büyük oranda artış göstermiştir. Sigara haricinde bir diğer risk faktörü ise alkol tüketimidir. Aynı zamanda demir ve bazı vitaminlerin eksikliği de dil kanserinde rol oynamaktadır.

Dil Kanserinde Bulgu ve Belirtiler Nelerdir?

Dil kanserinde en fazla rastlanan belirti dilin üst kısmında ağrısız şekilde gelişen yaralardır. Bazı durumlarda henüz yara oluşmadan dil üzerinde ağrısız bir şişlik oluşabilir. Dilin üst kısmında görülen beyaz ve kırmızı kabartılar ilerleyen zamanlarda kansere dönüşebilir. Ayrıca boyun bölgesinde şişlik yine dil kanseri belirtileri arasında yer almaktadır. Bu durum zaman ilerledikçe yutkunma, konuşma gibi bozukluklara ve kulak ağrısı, kanama gibi olumsuzluklara yol açabilir.

Yorum Yok
Yazı Zamanı
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
agizicikanserlerinelerdir

Ağız İçi Kanserleri Nelerdir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Ağız boşluğuna ait kanser çeşitleri tüm kanser çeşitlerinin %1’likten az kısmını oluşturmaktadır. Baş ve boyun bölgesine ait saptanan tüm kanser çeşitlerinin ise %30-35’lik bölümünü oluşturmaktadır. Ağız içine ait kanser çeşitleri için bahsi geçecek en yüz güldürücü konu erken önlenebilir olması ve erken evrede saptanan kanserlerde tedavi başarı şansının fazla olmasıdır. Diğer kanser türlerinde de olduğu gibi ağız içi kanser tedavilerinde amaç, tedaviden olabildiğince yarar sağlamak, oluşan kanserin diğer hücrelere yayılmasını önlemek ve şekil bozuklukları nedeni ile oluşabilecek konuşma güçlüğünü engellemektir. Bunu yapabilmek için de ağız içi kanserlerinde erken teşhisin önemi oldukça büyüktür.

Ağız içi kanserlerde; dil kanseri, dudak kanseri, damak kanseri, ağız tabanı kanseri, larenks kanseri ve tiroit kanserlerinden söz etmek mümkündür.

Ağız İçi Kanserlerinin Belirtileri Nelerdir?

Ağız kanserinde her zaman oluşabilecek işaretleri gözlemlemek mümkün olmayabilir. Bu nedenle düzenli diş kontrolü ve doktor kontrolü çok önem taşır. Ayrıca sıralayacağımız belirtilerden biri ya da birkaçı fark edildiği takdirde zaman kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.

Yorum Yok
Yazı Zamanı
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
kemoterapinedir

Kemoterapi Nedir? Yan Etkileri Nelerdir?

Yaşadığımız toplumda kanser hastalıklarının artış göstermesinden dolayı kemoterapi ismi ile oldukça sık karşılaşır olduk. Kemoterapi bilinenin aksine bir ilaç adı değildir. Kemoterapinin kelime anlamı “kimyasal ilaç yolu ile tedavidir.” Kanser hastalıkları nedeni ile insan vücudunda istemsiz bir şekilde gelişip, dağılan ve dolayısıyla sağlık yönünden olumsuzluklara neden olan zararlı dokuları tedavi etmek amacı ile uygulanan ilaçlara verilen genel addır.

Kemoterapi İlaçlarının Çeşitleri ve Kullanım Amaçları Nelerdir?

Kemoterapi ile hastaya verilen ilaçlar kanserin çeşidine, vücutta oluşum gösterdiği yere, büyüklüğüne, hastalığı hangi boyutlara taşıdığına ve ne denli ileri boyutta olduğuna göre değişim gösterir. Hastalığın tespitinden sonra hekim, bu detayları inceleyerek hastaya uygun olan ilacı belirler. Kemoterapi adı altında kullanılan ilaçlar üç ana neden için kullanılır;

  • Kanserin hasta üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları azaltmak,
  • Hastalığın sağlam dokulara yayılmasını önlemek,
  • Kanser oluşan hücreleri temizleyip hastalığı yok etmek.

Kemoterapi tedavisi kanser hastaları için tek başına çözüm olarak kabul edilmez. Bazı hastalarda tek olarak uygulanabilirken bazı hasta gruplarında radyoterapi ve operasyonlara ilave edilerek de kullanılır. Kemoterapi tedavisi olan hastalar için psikolojik durum oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Morali yüksek olan ve psikolojik sorun yaşamayan hastalarda kemoterapi daha başarılı olurken, diğer grup hastalarda başarı oranı daha düşük olabilmektedir.

Yorum Yok
Kanserden Korkma Facebook Sayfası Kanserden Korkma Twitter Sayfası Rss
KanserdenKorkma.org 2012 © Her Hakkı Saklıdır.
Kanserden Korkma Destek